Program szkoły obejmuje następujące zagadnienia:

  • Elementy psychologii
  • Kierowanie zasobami ludzkimi
  • Rozpoznawanie potrzeb kadrowych
  • Rekrutacja pracowników

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

  • Działach kadr
  • Prowadzenie doradztwa personalnego