Aby zalogować się do systemu należy podać:
  • nazwę użytkownika - login - nazwą użytkownika dla słuchaczy naszych szkół jest numer PESEL
  • hasło - dla użytkowników z nowymi kontami hasłem początkowym jest nazwisko pisane TYLKO małymi literami, bez polskich znaków (jeżeli w nazwisku występują polskie znaki zostaną zastąpione, przykładowo dla nazwisko Kłębókiewski hasłem będzie słowo klebokiewski - hasło to należy zmienić przy pierwszym logowaniu
W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt na adres pomoc@pskk.pl

Nazwa użytkownika witryny Darmowe Szkoły PSKK.
Hasło powiązane z nazwą użytkownika.