O NAUCE W SZKOLE

Kierunek adresowany jest do osób legitymujących się średnim wykształceniem (nie jest konieczne posiadanie zdanej matury). Celem kształcenia w zawodzie technik turystyki wiejskiej jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym pracownikom branży agroturystycznej.

Technik turystyki wiejskiej to nowy, poszukiwany na rynku pracy zawód. Turystyka wiejska oznacza wszystkie formy turystyki, odbywające się w środowisku wiejskim, pozwalające na wykorzystanie jego walorów takich jak przyroda, krajobraz, kultura, tradycje czy zabudowa. Szczególny akcent kładziemy na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu.

W trakcie nauki słuchacze poznają m.in.. następujące zagadnienia:

 • Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
 • Język angielski w turystyce
 • Produkcja rolnicza
 • Usługi agroturystyczne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Obsługa turystyczna
 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Usługi żywieniowe
 • Usługi noclegowe

Absolwenci tego kierunku otrzymują państwowy dyplom z tytułem technika.

MIEJSCA PRACY

Po ukończeniu szkoły możesz:

 • prowadzić działalność gospodarczą, gospodarstwo agroturystyczne lub rolne,
 • podjąć pracę w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach.