INFORMACJE O ZAWODZIE

Praca technika rachunkowości polega na sporządzaniu i kontroli dokumentów księgowych firmy, ewidencjonowaniu zmian zachodzących w jej majątku i kapitale, ustalaniu wyników finansowych firmy, sporządzaniu zestawienia obrotów i sald, rachunków zysku oraz strat.

 

O NAUCE W SZKOLE

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych:
 • prowadzenie rachunkowości;
 • dokonywanie rozliczeń finansowych;
 • kontroli dokumentów i przechowywaniu dokumentacji księgowej;
 • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności roszczeń;
 • wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych;
 • obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych.

 

MIEJSCA PRACY

Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Swoje obowiązki technik rachunkowości wykonuje w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

 

PRZEDMIOTY

Przedmioty występujące w trakcie nauki:
 • Działalność gospodarcza
 • Język obcy w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki
 • Dokumentacja biurowa
 • Prowadzenie biura rachunkowego
 • Rozliczanie wynagrodzeń i podatków

 

O ZAJĘCIACH

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, od 8:30 do 16:00. Lekcje są prowadzone w przyjaznej i miłej atmosferze. Uczniowie traktowani są indywidualnie, co pozwala na zdobywanie wiedzy bez zbędnych stresów.

Słuchacz oceny uzyskuje robiąc w domu prace kontrolne i zaliczając przedmiot na koniec semestru. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z 4-5 przedmiotów, w związku z tym prace i zaliczenia nie są dużym obciążeniem.

Dla osób, które są mniej dyspozycyjne szkoła posiada nowoczesną, internetową platformę e-learningową, dzięki której za pośrednictwem internetu można być na bieżąco z materiałem realizowanym na zajęciach.