SZKOŁA MEDYCZNA DLA KAŻDEGO

Nasza szkoła uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej.


Jako jedna z niewielu w woj. lubuskim nasza szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, upoważnionym do przeprowadzania egzaminu praktycznego w zawodzie opiekun medyczny. Oznacza to, że nasi słuchacze zdają egzamin u siebie na miejscu, w znanych pracowniach, przyjaznym otoczeniu i nie muszą jeździć do Poznania czy Szczecina na egzaminy.

Jako jedyna szkoła medyczna w województwie mamy 3 specjalistyczne pracownie wyposażone w 9 łóżek szpitalnych, specjalistyczne fantomy pielęgnacyjne oraz inne niezbędne wyposażenie konieczne do dobrego przygotowania słuchaczy do tego zawodu - zobacz zdjęcia na dole strony.

 

NAUKA ZA DARMO

Słuchacze tego kierunku, uczęszczający regularnie na zajęcia nie płacą czesnego !*

 


OPIEKUNOWIE MEDYCZNI - POSZUKIWANI PRACOWNICY

W Polsce z związku ze starzeniem się społeczeństwa stale rośnie zapotrzebowanie na opiekunów medycznych. Osoby młode obecnie są nastawione na pracę zawodową, która nierzadko wiąże się z koniecznością emigracji zarobkowej lub pracą w innym mieście. To jest przyczyną, że coraz częściej seniorzy nie mają wsparcia ze strony własnych dzieci, ponieważ te nie mieszkają z nimi. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę zajmującą się opieką nad osobami starszymi, przewlekle chorymi czy niesamodzielnymi z racji wieku. Również osoby młode mogą wymagać stałej opieki np. po wypadkach komunikacyjnych, udarach czy innych chorobach przewlekłych. W ostatnim okresie ukazało się kilka ciekawych artykułów dotyczących pracy przy opiece medycznej np.:
GAZETA PRAWNA - Recepta na braki kadrowe w szpitalach? Dokumentację za lekarza uzupełni pracownik administracyjny
GAZETA PRAWNA - Społeczeństwo się starzeje, ale dzięki temu młodzi będą mogli dobrze zarobić

 

PRACA DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Opiekunowie medyczni mogą pracować w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, a także hospicjach i zakładach opieki terminalnej. Ponadto mogą być zatrudniane przez osoby fizyczne do opieki nad chorym lub osobą starszą i niepełnosprawną w domu.

 

RYNEK NIEMIECKI CZEKA - 1.500 € netto

Polscy opiekunowie są szczególnie doceniani w Niemczech. Od zeszłego roku mogą tam legalnie pracować i są bardzo chętnie zatrudniani z bardzo dobrymi zarobkami, nawet jeżeli nie znają niemieckiego. Zarobki za granicą to ok. 1.300 € - 1.500 € netto

 

ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE - KIERUNEK DLA KAŻDEGO

Do wykonywania zawodu opiekuna medycznego nie trzeba specjalnych uzdolnień wystarczy ukończyć naukę w 1 rocznej szkole policealnej. Absolwenci tego kierunku otrzymają świadectwo szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami w języku polskim i angielskim honorowanymi na terenie Unii Europejskiej. Nie ma znaczenia również wiek, zawód ten mogą wykonywać osoby w każdym wieku. Nasze szkoły medyczne są ofertą dla każdego.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego - opiekun medyczny - jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
  • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb biologicznych.
  • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej
  • wykonywania zabiegów higienicznych
  • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych
  • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej
  • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
  • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
  • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
  • popularyzowania zachowań prozdrowotnych

 

O ZAJĘCIACH

Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Każdego słuchacza staramy się otoczyć szczególną opieką i traktujemy indywidualnie.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, od 8:30 do 16:00. Lekcje są prowadzone w przyjaznej i miłej atmosferze. Uczniowie traktowani są indywidualnie, co pozwala na zdobywanie wiedzy bez zbędnych stresów.

Słuchacz oceny uzyskuje robiąc w domu prace kontrolne i zaliczając przedmiot na koniec semestru. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z 4-5 przedmiotów, w związku z tym prace i zaliczenia nie są dużym obciążeniem.

Dla osób, które są mniej dyspozycyjne szkoła posiada nowoczesną, internetową platformę e-learningową, dzięki której za pośrednictwem internetu można być na bieżąco z materiałem realizowanym na zajęciach.

Do szkoły policealnej przyjmujemy bez matury. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

* nauka bezpłatna w miesiącu dla osób spełniających warunek 50% frekwencji w danym miesiącu powrót do góry strony