NOWA EDYCJA KURSU MATURA 2020 !!!

Uwaga! - ministerstwo edukacji wprowadza zmiany w egzaminie maturalnym, który będzie niestety trudniejszy, zmiany wchodzą w życie w kolejnych latach poczynając od 2015. Natomiast absolwenci z lat ubiegłych mogą jeszcze w tym roku szkolnym zdawać maturę na starych łatwiejszych zasadach* Dlatego osoby wahające się czy zdawać maturę powinny zrobić to teraz i przystąpić do matury w maju 2020 - bo później będzie trudniej.

 

KURS DLA KAŻDEGO

Osoby mające ukończoną szkołę średnią bez matury zapraszamy do nauki na kursach przygotowujących do zdawania egzaminu maturalnego. Nasze kursy realizują dydaktycy z wieloletnim stażem, którzy wielokrotnie uczestniczyli w komisjach maturalnych. Program kursów pozwala na doskonałe przygotowanie nawet tych słuchaczy, którzy dawno skończyli szkołę i muszą wymagane na maturze przedmioty opanować od podstaw.

Mamy bardzo dużą skuteczność - nawet ponad 92% ** naszych kursantów zdaje maturę w pierwszym podejściu.

Nieważne, kiedy skończyłeś szkołę zdaj maturę z nami TERAZ !!!

W trakcie kursu nasi słuchacze otoczeni są również opieką organizacyjną w ramach, której koordynujemy niezbędne działania kursanta z wypełnianiem odpowiednich dokumentów niezbędnych do przystąpienia do matury wraz z informacjami gdzie i w jakich terminach należy je składać.

 

ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM

Absolwenci techników z lat ubiegłych w 2020 zdają obowiązkowo tylko 3 przedmioty:

 • język polski - egzamin pisemny i ustny
 • język obcy - egzamin pisemny i ustny
 • matematyka - egzamin pisemny

W kolejnych latach matura będzie trudniejsza:

1. Maturzysta będzie musiał zdawać dodatkowo czwarty przedmiot dodatkowy.
2. Egzamin ustny z języka polskiego:
 • obecnie zdający musi przygotować referat na wybrany temat i przedstawić go komisji, komisja może pytać zdającego tylko z wiedzy dot. danego referatu,
 • po zmianach zdający będzie losować zestaw pytań składający się z kilku zadań z całego zakresu wiadomości, obejmującego pełny bardzo obszerny program nauczania języka polskiego w liceum i udzielać odpowiedzi na pytania komisji, przy czym zestawy przygotowywane będą poza szkołą przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dowód osobisty

Uczniów ostatnich klas szkół średnich zapraszamy na specjalne kursy dla maturzystów, gdzie w szybkim tempie przygotowujemy Was z wybranych przedmiotów. Na tych kursach uzupełnisz braki, usystematyzujesz wiedzę, nadrobisz zaległości oraz przygotujesz prezentację z języka polskiego, matura w 10 miesięcy to jest to czego szukasz !

* Szczegółowe informacje dot. egzaminu maturalnego są na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/
** zdawalność na kursie w 2007 r. (180 osób) potwierdzona przez WUP Zielona Góra.

 

Dane do wpłat za kurs maturalny:

 • Policealne Studium Kształcenia Kadr
 • ul. Wyspiańskiego 21
 • 65-036 Zielona Góra
 • Bank BGŻ S.A. 49 2030 0045 1110 0000 0050 0810

Jeśli wysyłają Państwo pieniądze nie ze swojego konta proszę podać w tytule przelewu imię i nazwisko.