O NAUCE W SZKOLE

W trakcie nauki słuchacz poznaje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy logistyki
 • Gospodarka zapasami i magazynem
 • Ekonomika logistyki
 • Transport i spedycja
 • Planowanie logistyczne
 • Systemy logistyczne
 • Gospodarka elektroniczna

Absolwenci tego kierunku otrzymują certyfikat PSKK policealnej.

MIEJSCA PRACY

Kierunek przygotowuje słuchaczy do podjęcia pracy w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego
 • charakterze specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego
 • charakterze spedytora w firmach spedycyjnych i transportowych
 • firmach prowadzących sklepy internetowe

OPŁATY - 159 zł/m-c