Często zadawane Pytania

Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi przygotowane w celu przybliżenia problemu. Jeśli uważasz, że odpowiedzi nie są zbyt wyczerpujące lub masz jakieś inne pytania, chętnie na nie odpowiemy. Zadzwoń lub skontaktuj się z nami używając formularza.


Tak, legitymacja uprawnia do zniżek tj.: PKP - do 24 roku życia, o pozostałe zniżki (komunikacja miejska, baseny, teatry, kina, muzea i itp.) prosimy dowiadywać się u przewoźników i instytucji sprzedających bilety.

Tak, każdy słuchacz może otrzymać legitymację, potrzebne jest do tego zdjęcie. Legitymację można odbierać po rozpoczęciu danego semestru (letniego – wrzesień, zimowego – styczeń/luty).

Tak, ze szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie, bez żadnych konsekwencji, również finansowych! Nie pobieramy ''kary'' za rezygnację - co zdarza się w innych szkołach.

Nie, w naszej szkole, na darmowych kierunkach, słuchacz nie podpisuje żadnej umowy o naukę w związku z tym nie grożą mu opłaty za brak frekwencji, co zdarza się słuchaczom w innych szkołach.

Tak. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, aby przystąpić do egzaminu semestralnego, należy spełnić dwa podstawowe warunki: rozliczyć pracę kontrolną (zadawaną do domu) oraz posiadać min. 50 % frekwencji, na danym przedmiocie.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Tak, na życzenie słuchacza, wydawane są bezpłatnie, zaświadczenia do ZUS, KRUS, WKU i MOPS i innych instytucji.

Wymagane dokumenty wyszczególnione są tutaj ...

Niestety nie, zapisać się do szkoły można tylko osobiście, dostarczając dokumenty do sekretariatu szkoły.

Nie ma egzaminów wstępnych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Aby uczyć się w naszych szkołach policealnych wystarczy ukończyć szkołę średnią (liceum, technikum). Nie wymagamy matury. Maturzyści, studenci i osoby po studiach są także u nas mile widziani.