Zdjęcia do indeksów

Prosimy słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę w lutym 2018 r. o przyniesienie zdjęcia do indeksu na zajęcia. Na pierwszym zjeździe czerwca będziemy Państwu wydawać indeksy i będzie konieczność wklejenia do niego zdjęcia.
Słuchaczy wyższych semestrów, którzy nie mają wklejonego zdjęcia przypominamy również o tym obowiązku.