Wyniki egzaminu zawodowego ze stycznia 2020

Informacja dla słuchaczy, którzy zdawali egzaminy z przygotowania zawodowego w styczniu 2020.
W związku z pandemią Covid-19, OKE podjęło decyzję, że 20 marca 2020 w szkołach nie będą wydawane wyniki egzaminu.
Uczniowie tego dnia po otrzymaniu kodów drogą elektroniczną na numery, które podali w deklaracji egzaminacyjnej będą mogli sprawdzić wyniki na stronie https://poznan.epkz.cke.edu.pl (dla kwalifikacji 2-literowej) lub https://uczniowie.oke.poznan.pl (dla kwalifikacji 1-literowej).
Odbiór wyników będzie możliwy po wznowieniu zajęć.
Szczegóły będą podawane w kolejnych komunikatach.