Wyniki egzaminów zawodowych

Przypominamy, że od piątku 22 marca 2019 r. od 12:00 w biurze na ul. Dworcowej, będą wydawane dyplomy i informacje o wynikach egzaminu zawodowego.