Uwaga słuchacze klasy 1 TAa

Informacja dla słuchaczy kierunku technik administracji klasa 1Taa (sem. 2).
Praktyka zawodowa planowana do odbycia w semestrze bieżącym (drugim) będzie do zrealizowania w semestrze czwartym (4).