Uwaga klasy maturalne (3Az, 3Bz, 3Cz, 3Ag, 3BCg)

Przypominamy, że klasy maturalne (3Az, 3Bz, 3Cz, 3Ag, 3BCg) mają ostatni zjazd 21 i 22 kwietnia 2018 i do tego terminu słuchacze muszą mieć zaliczone wszystkie egzaminy semestralne oraz z różnic programowych.
Jeśli osoba chcąca przystąpić do matury nie wywiąże się powyższego obowiązku nie będzie mogła być dopuszczona do matury ale będzie mogła zaliczyć semestr w terminach poprawkowych i ukończyć szkołę w czerwcu.
Świadectwa ukończenia liceum będą wydawane z dniem 27 kwietnia 2018 r. w związku z tym zjazd 28 i 29 kwietnia 2018 r. oraz kolejne dla liceum oczywiście nie dotyczą klas maturalnych.