Ucz się w szkole PSKK i odbierz 300 zł na wyprawkę szkolną!

W tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozszerzyło program „Dobry start"

Już od 1 sierpnia 2019 roku o 300+ mogą się starać także uczniowie szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych.

Świadczenie Dobry Start przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez osobę uczącą się 20. roku życia
  • przez osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku osób niepełnosprawnych

Termin składania wniosków: 30 listopada 2019

*Wniosek należy wydrukować, wypełnić i wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta/Gminy.

Wnioski, niezbędne do uzyskania świadczenia znajdują się poniżej: