Praktyki zawodowe

Przypominamy słuchaczom klas I TAF/w, II THA+B, II TAF/w i II TCF//w, o konieczności rozliczenia się z praktyki zawodowej w terminie do 20 grudnia 2018r. Osoby, które nie odbędą obowiązkowej praktyki nie uzyskają promocji. Praktyka jest traktowana jak każdy inny przedmiot, który należy zaliczyć do końca semestru.