Praktyki zawodowe

Przypominamy słuchaczom klas II TCA, II TZA, IITKF/w, I OMA, II THF//w, I TPA, I TAA, ITAB, II TAAB i II TAC o konieczności rozliczenia się z praktyki zawodowej w terminie do końca maja 2017r. Osoby, które nie odbędą obowiązkowej praktyki nie uzyskają promocji. Praktyka jest traktowana jak każdy inny przedmiot, który należy zaliczyć do końca semestru.