Praktyka zawodowa

Przypominamy o konieczności oddania praktyki zawodowej do końca maja 2019r. Dotyczy klas: 1 OMA, 2 TKA+B, 2 TAA+B, 2 TZA, 1 TAA.