Pomoc finansowa dla słuchaczy PSKK

Absolwenci różnych szkół, którzy podejmują naukę w Szkołach PSKK, mogą otrzymać stypendium na kontynuowanie nauki z funduszu właściwego Urzędu Pracy w wymiarze do 100% zasiłku tj. ok. 830 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje dla naszych słuchaczy udzielane są w sekretariacie szkoły

Uczniowie szkół zaocznych, będący w trudnej sytuacji finansowej mają także prawo do stypendium szkolnego. Wystarczy, że uczeń ma mniej niż 24 lata, niskie dochody na członka rodziny i uczy się w liceum zaocznym lub szkole policealnej. Warto o tym przypomnieć ponieważ często po skończeniu szkoły dziennej, uczniowie przestają starać się o to stypendium.

Nasza szkoła pomaga słuchaczom w załatwieniu formalności z uzyskaniem stypendium.