Odbiór świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego

Absolwentów klas, którzy w grudniu zakończyli naukę informujemy, że świadectwa ukończenia Liceum będzie można odbierać od dnia 5 stycznia 2017 r. w biurze szkoły przy ul. Dworcowej 29 (godz. 8-16). W celu odbioru świadectwa należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. Osobom trzecim świadectwo będzie wydawane tylko na podstawie upoważnienia notarialnego.