Odbiór świadectw maturalnych

Uprzejmie informujemy, że świadectwa maturalne będą wydawane 30 czerwca 2017 r. od godziny 12:00 w biurze na ul. Dworcowej 29.

Jednocześnie przypominamy, że osoby które nie zdadzą jednego egzaminu mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. W takim przypadku Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 7 lipca 2017 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.