Komunikat dla klas klas 2TAA i 2THF/w

W ramach przygotowania do części praktycznej (z dokumentacją) egzaminu zawodowego słuchaczy na ostatnim semestrze klas 2TAA oraz 2THF/w, nauczyciele mogą zaplanować od następnego tygodnia wideoprezentację.
Terminy zajęcia poszczególnych nauczycieli z wykorzystaniem wideokomunikatora ZooM będą podawane na stronach przedmiotów danego nauczyciela na platformie szkoły pskk.pl

Słuchacze zainteresowani uczestnictwem (nie jest ono obowiązkowe) w wideokonferencji proszeni są o wcześniejsze zapoznanie się z komunikatorem Zoom – www.zoom.us

1. Można go używać bezpośrednio z przeglądarki interenetowej na komputerze poprzez stronę www.zoom.us
lub
2. Instalując go na urządzeniu z androidem, iOS darmowy program ZOOM Cloud Meetings, firmy zoom.us