Informacja dot. okresu do 26 czerwca 2020

Informujemy, że w związku z epidemią Covid-19 decyzją MEN do 26 czerwca 2020 r. w szkołach dla dorosłych nie będą przeprowadzane zajęcia w formie zjazdów. Słuchacze Szkół PSKK (liceum i policealnej) w tym okresie mają obowiązek korzystać z platformy e-learning pskk.pl
Nauczyciele będą umieszczać dla Państwa materiały dydaktyczne oraz obowiązkowe do wykonania zadania, prace kontrolne. Za wykonane zadania, prace będą wystawiane oceny.
Ponieważ zajęcia nie zostaną wznowione do końca semestru oceny te będą podstawą promowania na kolejny semestr.
Osoby, które nie wykonają zadanych prac nie będą promowane i o ile nie złożą podania o powtarzanie semestru zostaną skreślone.
W przypadku problemu z logowaniem prosimy o kontakt mailowy sekretariat@pskk.pl