Informacja dot. okresu do 24 maja 2020 r.

Informujemy, że w związku z epidemią Covid-19 decyzją MEN do 24 maja 2020 r. w szkołach dla dorosłych nie będą przeprowadzane zajęcia w formie zjazdów. Słuchacze Szkół PSKK (liceum i policealnej) w tym okresie mają obowiązek korzystać z platformy e-learning pskk.pl
Nauczyciele będą umieszczać dla Państwa materiały dydaktyczne oraz obowiązkowe do wykonania zadania, prace kontrolne. Za wykonane zadania, prace będą wystawiane oceny.
O ile zajęcia nie zostaną wznowione oceny te będą podstawą promowania na kolejny semestr a osoby, które nie wykonają zadanych prac nie będą promowane.
W przypadku problemu z logowaniem prosimy o kontakt mailowy sekretariat@pskk.pl