Informacja dla słuchaczy, którzy zdawali egzaminy z przygotowania zawodowego w styczniu 2020

Osoby, które w sesji styczeń-luty 2020 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu do 31.03.2020 r. (wtorek).
Ponieważ szkoły są zamknięte deklaracji nie będzie można składać osobiście.
Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail sekretariat@pskk.pl Absolwenci muszą ponadto dołączyć skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły policealnej.
Słuchacz dostanie maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia deklaracji. W razie braku potwierdzenia należy sprawdzić czy mail został poprawnie wysłany!
Deklaracja do pobrania - https://www.oke.poznan.pl/files/cms/396/deklaracja_uczen.pdf
Absolwenci z czerwca 2019 i lat wcześniejszych muszą w momencie składania deklaracji wnieść opłatę w wysokości 70 zł za część pisemną, 140 zł za część praktyczną, na rzecz Policealnej Szkoły PSKK, nr konta 56 2030 0045 1110 0000 0399 3460
Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do deklaracji.