Informacja dla przystępujących do egzaminu zawodowego od 22 czerwca 2020

W celu uniknięcia tworzenia się dużych grup zdających przed salą egzaminacyjną informuję słuchaczy, że słuchacze powinni się stawić w szkole min. 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
Należy zachować wcześniej podane wytyczne, a więc maseczki, odpowiednia odległość w kolejce do sali itd.
Słuchacz ma się stawić z własnymi przyborami do pisania oraz przyborami pomocniczymi w zależności od dopuszczalnych na danym egzaminie np. kalkulatorami itp. zgodnie z komunikatem CKE.
Proszę nie zapomnieć też dowodu osobistego.

Egzamin praktyczny z dokumentacją 22.06.2020r.

Godzina 9:00, Aula - Budynek A
Kwalifikacje:
- AU.68
- BD.18

Godzina 13:00, Aula - Budynek A
Kwalifikacje:
- AU.61
- MS.12

Godzina 13:00, 012 - Budynek A
Kwalifikacja:
- Z.13

Egzamin pisemny 23.06.2020r.

Godzina 10:00, 014 - Budynek A
Kwalifikacja:
- AU.68

Godzina 12:00, 014 - Budynek A
Kwalifikacje:
- AU.61
- MS.12

Godzina 14:00, 014 - Budynek A
Kwalifikacja:
- AU.62

Egzamin praktyczny z wykonaniem - 25.06.2020
kwalifikacja AU.62
Sala 014 - Budynek A
Godziny zgodnie z harmonogramem indywidualnie wyznaczonym słuchaczom