Informacja dla przystępujących do egzaminu maturalnego w dniach 8 -10 czerwca 2020

W celu uniknięcia tworzenia się dużych grup zdających przed salą egzaminacyjną informuję słuchaczy, o której godzinie powinni się stawić w szkole przed rozpoczęciem egzaminu (zachowując wcześniej podane wytyczne, a więc maseczki, odpowiednia odległość i z własnymi przyborami do pisania, kalkulatorami, linijkami itp. w zależności od dopuszczalnych na danym egzaminie).

8 czerwca br. – egzamin z języka polskiego

Egzamin odbędzie się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej (budynek B) – wejście od strony boiska z bieżnią oraz dla osób z wydłużonym czasem pisania w sali 012 (budynek A). Wpuszczanie do sali gimnastycznej odbędzie się zgodnie z harmonogramem:
- godz. 8:20 – klasa 3AgBg
- godz. 8:30 – klasa 3Az
- godz. 8:40 – klasa 3 Fg/w +Fz/w (absolwenci ze stycznia)
- godz. 8:50 – absolwenci z lat ubiegłych.
Wpuszczanie do sali 012 (budynek A) rozpocznie się o godz. 8:45
Egzamin na poziomie rozszerzonym odbędzie się w sali 014 (budynek A) – wpuszczanie o godz. 13:40

9 czerwca br. – egzamin z matematyki

Wpuszczanie do sali gimnastycznej (budynek B) odbędzie się zgodnie z harmonogramem:
- godz. 8:20 – klasa 3AgBg
- godz. 8:30 – klasa 3Az
- godz. 8:40 – klasa 3 Fg/w + Fz/w (absolwenci ze stycznia)
Absolwenci z lat ubiegłych egzamin z matematyki będą pisali w auli szkoły podstawowej (budynek B) – wejście od strony internatu – wpuszczanie rozpocznie się o godz. 8:25
Wpuszczanie do sali 012 (budynek A),dla osób z wydłużonym czasem pisania, rozpocznie się o godz. 8:45

10 czerwca br. – egzamin z języka angielskiego

W sali gimnastycznej (budynek B) – egzamin dla klasy 3AgBg i absolwentów z lat ubiegłych – wpuszczanie o godz. 8:30
W auli (budynek B) – wpuszczanie o godz. 8:30
Wpuszczanie do sali 012 (budynek A), dla osób z wydłużonym czasem pisania, rozpocznie się o godz. 8:45
Egzamin na poziomie rozszerzonym odbędzie się w sali 014 (budynek A) – wpuszczanie o godz. 13:35 oraz w sali 012 (budynek A) – wpuszczanie o godz. 13:45