Egzamin zawodowy - terminy czerwiec 2018r.

Egzamin pisemny (kwalifikacja) - czas trwania egzaminu

19.06.2018r. Godzina 10:00

Technik Usług Pocztowych A.66 - 60 minut
Technik Administracji A.68 - 60 minut
Energetyka Odnawialna B.21 - 60 minut

19.06.2018r. Godzina 12:00

Kosmetyczka A.61 - 60 minut
Technik Usług Pocztowych A.67 - 60 minut
Energetyka Odnawialna B.22 - 60 minut
Technik Ochrony Z.03 - 60 minut
Technik BHP Z.13 - 60 minut
Technik Usług Kosmetycznych AU.61 - 60 minut

19.06.2018r. Godzina 14:00

Technik Usług Kosmetycznych A.62 - 60 minut
Opiekun medyczny Z.04 - 60 minut
Opiekun medyczny MS.04 - 60 minut

Egzamin praktyczny (bez wykonania) - czas trwania egzaminu

26.06.2018r. Godzina 9:00

Technik Administracji A.68 - 180 minut
Energetyka Odnawialna B.22 - 180 minut

26.06.2018r. Godzina 9:00

Technik Usług Pocztowych A.66 - 120 minut

26.06.2018r. Godzina 13:00

Technik Usług Kosmetycznych A.61 - 120 minut
Technik Usług Pocztowych A.67 - 120 minut
Technik Ochrony Z.03 - 120 minut
Technik BHP Z.13 - 120 minut
Technik Usług Kosmetycznych AU.61 - 120 minut