EGZAMIN ZAWODOWY - TERMINY CZERWIEC 2017

Poniżej prezentujemy terminy egzaminów zawodowych w sesji czerwiec 2017 r. Sale, w których będzie odbywał się egzamin zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

NA WSZYSTKIE EGZAMINY NALEŻY PRZYBYĆ 30 MINUT WCZEŚNIEJ ORAZ POSIADAĆ ZE SOBĄ DOWÓD OSOBISTY ORAZ DŁUGOPIS Z CZARNYM WKŁADEM!

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH (dwie kwalifikacje!)

A.66
egzamin pisemny - 20 czerwca, godz. 10:00
egzamin praktyczny - 26 czerwca, godz. 9:00

A.67
egzamin pisemny - 20 czerwca, godz. 12:00
egzamin praktyczny- 26 czerwca, godz. 13:00

----------------------------

OPIEKUN MEDYCZNY
Z.04

egzamin pisemny - 20 czerwca, godz. 14:00
egzamin praktyczny - od 17 do 18 czerwca (szczegółowy harmonogram dostępny w sekretariacie)

----------------------------

TECHNIK BHP
Z.13

egzamin pisemny - 20 czerwca, godz. 12:00
egzamin praktyczny - 26 czerwca, godz. 13:00

----------------------------

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
A.61 (na semestrze II)

egzamin pisemny - 20 czerwca, godz. 12:00
egzamin praktyczny - 26 czerwca, godz. 13:00

______
A.62 (na semestrze IV)

egzamin pisemny - 20 czerwca, godz. 14:00
egzamin praktyczny - 27-28 czerwca (szczegółowy harmonogram dostępny w sekretariacie)

----------------------------
TECHNIK ADMINISTRACJI
A.68

egzamin pisemny - 20 czerwca, godz. 10:00
egzamin praktyczny - 26 czerwca, godz. 9:00

----------------------------
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
B.21

egzamin pisemny - 20 czerwca, godz. 10:00
egzamin praktyczny - 24-25 czerwca (szczegółowy harmonogram dostępny w sekretariacie) - egzamin odbędzie się w Nowej Soli

B.22

egzamin pisemny - 20 czerwca, godz. 12:00
egzamin praktyczny - 26 czerwca, godz. 9:00

----------------------------
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Z.03
egzamin pisemny - 20 czerwca, godz. 12:00
egzamin praktyczny - 26 czerwca, godz. 13:00