Egzamin zawodowy styczeń 2018r.

Egzamin praktyczny

10.01.2018r. Godzina 9:00

T.Administracji A.68 - 180 minut
Ener. Odnawialna B.22 - 180 minut

10.01.2018r. Godzina 9:00

Pocztowiec A.66 - 120 minut

10.01.2018r. Godzina 13:00

Kosmetyczka A.61 - 120 minut
Pocztowiec A.67 - 120 minut
Ochrona Z.03 - 120 minut
T. BHP Z.13 - 120 minut

Egzamin pisemny

11.01.2018r. Godzina 10:00

T. Administracji A.68 - 60 minut
Energ. Odnawialna B.21 - 60 minut

11.01.2018r. Godzina 12:00

Kosmetyczka A.61 - 60 minut
Ochrona Z.03 - 60 minut
T. BHP Z.13 - 60 minut

11.01.2018r. Godzina 14:00

Kosmetyczka A.62 - 60 minut