Aktualizacja numerów telefonów słuchaczy

Uwaga sprawa pilna!

Uczniowie, którzy mają obecnie inny numer telefonu niż ten, który podawali w podaniu o przyjęciu do szkoły, mają obowiązek przysłać aktualny numer telefonu na adres sekretariat@pskk.pl

Proszę nie zapomnieć podać kogo dotyczy aktualizacja numeru czyli podać też swoje imię, nazwisko oraz klasę.
Jako temat maila wpisać "Zmiana numeru telefonu"