Absolwenci - opłata za maturę

Przypominamy absolwentom z lat ubiegłych, którzy przystępują do matury w tym roku, o opłatach za egzamin wnoszonych do OKE. Jeśli osoba mająca obowiązek uiścić taką opłatę tego nie zrobi nie zostanie dopuszczona do egzaminu.
Informacji na ten temat udziela OKE.